Sacrum

W sztukach plastycznych pojawia się w wielu przestrzeniach. Z natury rzeczy przynależne jest sztuce kościelnej i religijnej, gdzie poprzez święte wizerunki stanowi emanację Boga lub też jest ilustracją konkretnych ewangelicznych zdarzeń. Ale sacrum przejawia się też często w przedstawieniach natury, w nastrojowych pejzażach przenikniętych panteizmem. Sacrum emanuje też niekiedy z malarstwa na szkle gdy pojawiają się w nim wysłannicy niebios – anioły i gdy skomplikowana teologia przykrojona zostaje do ram codzienności góralskiej zagrody.

W Galerii pod makiem znajdą Państwo m.in dzieła

Anny Boguckiej

Eugeniusza Boguckiego

Bogdana Dziadzio

Lucyny Janiak

Krzysztofa Karaska

Małgorzaty Kowalczyk

Zygmunta Piekacza

Joanny Podleśny

Alicji Stodolak

Stanisława Wyrtla

Krystyny Zaboklickiej

Marii Żmudy