Rzeźba i płaskorzeźba

czyli o wyjściu z płaszczyzny.

To dziedziny sztuk plastycznych wkraczające w trzeci wymiar. Tworzone są najczęściej w kamieniu, metalu, drewnie, kości słoniowej. Rzeźba początkowo była nieodłączna od architektury. Później, wolnostojąca, przyjęła na siebie rolę pomnika lub reprezentacyjnego portretu. Rzeźbiarze współcześni stosują różnorodne materiały, a rozmiary ich rzeźb sięgają od monumentalnych pomników aż po niewielkie, intymne, dekoracyjne formy. Stylistyka rzeźb obejmuje szeroką skalę; od przedstawień w pełni realistycznych po kompozycje abstrakcyjne. 

W Galerii pod makiem znajdą Państwo dzieła m.in następujących twórców:

Eugeniusza Boguckiego

Jacka Drzymały

Bogdana Dziadzio

Krzysztofa Michnio

Zygmunta Piekacza

Anny Popowicz

Bogusława Popowicza

Janusza Watora

Krystyny Zaboklickiej

  No images found.