Anna Popowicz

Artystka zakopiańska. Rzeźbiarka, która szczegónie pokochała ceramikę.

Zakopianka. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara oraz Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (pracownia Stefana Borzeckiego i Jerzego Nowakowskiego).

W dorobku artystki dominują prace z zakresu rzeźby z brązu i ceramiki, które łączą się w swoisty cykl „opowieści o kobietach”, ale Anna Popowicz jest także autorka medali, plakiet okolicznościowych oraz modeli pomników. W 2006 r. otrzymała III nagrodę za projekt pomnika dr Andrzeja Chramca, Zakopane; a w roku 2008 - I Nagrodę za statuetkę„Nagroda Burmistrza Miasta Zakopane”, Zakopane.

Przeczytaj wywiad: Uwolnione wewnętrzne "ja"